KONTROLA CIKLUSA FILTRIRANJA KROZ MODELIRANJE

Autori: Suvada JUSIĆ i Zoran MILAŠINOVIĆ

REZIME
U cilju praćenja novih svjetskih trendova, vezano za pripremu vode za piće, i uvida u pozitivne mogućnosti uvoĊenja modeliranja u sistem vodosnabdijevanja, istražena je primjena modela u pravcu kontrole procesa filtriranja. Primjena modela provedena je na filter stanici »Crkvice« u Zenici (BiH), gdje se koriste konvencionalni brzi pješĉani filteri. Korišteno je Stimela okruženje modeliranja razvijeno na Tehniĉkom univerzitetu u Delftu, Holandija. Efikasnom primjenom modela odreĊen je optimalni ciklus fitriranja za razliĉite ulazne mutnoće sirove vode. Ovim je omogućena optimalnija kontrola ciklusa filtriranja, kao operativnog parametara, i time mogućnost smanjenja potrošnje vode za pranje, mogućnost smanjenja troškova prepumpavanja te vode, kao i smanjenje potrošnje koagulanta.

 

preuzmite pun tekst