PROCENA FILTRACIONIH KARAKTERISTIKA KOLMIRAJUĆEG SLOJA REČNOG DNA NA OSNOVU REZULTATA TESTA PROBNOG CRPLJENJA

Autori: Miloš MILAŠINOVIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ

REZIME
Ugradnja drenažnih bunara je jedan od najčešće primenjivanih postupaka za sniženje nivoa podzemnih voda (NPV) za potrebe izvođenja građevinskih radova u suvom, pri čemu je u fazi projektovanja potrebno odrediti potreban broj bunara i protok koji se na njima crpi. Rešenje zavisi od zahtevanog sniženja NPV, filtracionih karakteristika izdani, uslova na granicama, npr. nivoa u reci, kao i od raspoložive tehnologije izvođenja bunara. Projektovanje drenažnog sistema obično podrazumeva izradu numeričkog modela strujanja podzemnih voda i analizu varijantnih rešenja na modelu. U slučaju blizine rečnog toka iz koga se prihranjuje izdan koja se drenira, sniženje NPV je često moguće analizirati primenom jednostavnih analitičkih metoda, kao što je metoda ogledalnih slika. Pri tome, bez obzira na primenjenu metodu analize, veoma značajan uticaj na rešenje imaju filtracione karakteristike kolmirajućeg sloja na dnu reke. Zbog značaja ovog parametra kod rešavanja praktičnih problema projektovanja bunarskih drenažnih sistema, u ovom radu je prikazana metoda za određivanje karakteristika kolmirajućeg sloja na osnovu rezultata testa probnog crpljenja, primenom metode ogledalnih slika. Predložena metodologija je primenjena na konkretnom primeru iz prakse.

preuzmite pun tekst