POKAZATELJI EFIKASNOSTI RADA KOMPLEKSNIH DRENAŽNIH SISTEMA

Autor: Mile Božić

REZIME
Rizik od prevlaživanja poljoprivrednog zemljišta podzemnim vodama je u manjoj ili većoj meri zastupljen na gotovo svim poljoprivrednim površinama. Poznavanje režima podzemnih voda predstavlja osnov za izbor i primenu tehnički ispravnih i ekonomski opravdanih rešenja u oblasti upravljanja režimom podzemnih voda. Rad drenažnog sistema, kao i efekti projektovanih mera za upravljanje režimom podzemnih voda na poljoprivrednim područjima, mogu se simulirati primenom odgovarajućih matematičkih modela. Na osnovu navedenih simulacija se prate pokazatelji učinka drenažnog sistema, što je prikazano u ovom radu na primeru kompleksnog drenažnog sistema na poljoprivrednom području Pančevačkog rita (srednja razmera), u periodu od 1987. do 2014. godine. Utvrđeno je da je za postojeće stanje izgrađenosti vodoprivredne infrastrukture i zadate konturne uslove, u zavisnosti od načina upravljanja, moguće značajno smanjiti obim ugroženih površina. Promena načina upravljanja sistemom za odvodnjavanje može da dovede do poboljšanja funkcionisanja sistema za skoro 40%.

preuzmite pun tekst