Određivanje dimenzija šahtnog preliva empirijskim jednačinama

Autor: Savić Ljubodrag, Kapor Radomir, Kuzmanović Vladan, Milovanović Bojan

Sažetak

Razmatrano je hidrauličko dimenzionisanje šahtnog preliva sa deflektorom ispred vertikalne krivine. Na osnovu hidrauličkih modelskih ispitivanja nekoliko objekata, kao i iskustva drugih autora, procenjeni su ključni činioci koji određuju propusnu sposobnost prelivnog, šahtnog i tunelskog dela objekta. Predloženi su novi i poboljšani raniji izrazi za procenu koeficijenata prelivanja, isticanja na deflektoru i koeficijenta brzine. Takođe, prikazan je i postupak za oblikovanje šahta, uključujući prelaznu deonicu između preliva i šahta. Na kraju se daje sažet algoritam celog postupka dimenzionisanja objekta.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.