Impulsni propusni ventil u vodovodu jednog domaćinstva

Autor: Hovanj Lajoš

Sažetak

Od 2007. godine stručna literatura preporučuje upotrebu impulsnog propusnog ventila, za poboljšanje merenja zapremine vode vodomerom, kod proticaja manjeg od Qmin. Za izučavanje ovog problema u hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici izgrađen je sistem vodovoda sa dva izlivna mesta (potrošnja i gubitak vode su mereni na vodomerima br. 2 i 3), ukupnog proticaja manjeg od Qn. Prema pritisku i proticaju vode sistem odgovara vodovodu u jednom domaćinstvu. Vodomeri su nazivnih prečnika 20 mm – proizvodnje DOO ‘Potiski vodovodi’ iz Horgoša. Uzvodno od vodomera br. 3 ugrađen je impulsni propusni ventil proizvodnje A.R.I. iz Jerusalima, nazivnog prečnika 20 mm, varijanta proizvodnje T30. U radu su prikazani rezultati merenja na instalaciji u Subotici.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.