Problem vododrživostiakumulacije ‘Gorica’ – Trebinje

Autor: Zubac Željko, Bošković Željko

Sažetak

Područje Hercegovine je predmet kompleksnih geoloških, hidrogeoloških i hidroloških istraživanja, počev od druge polovine 20.-og vijeka. Izgradnja sistema hidroelektrana na rijeci Trebišnjici, najvećoj ponornici Evrope, je predstavljala pravi poduhvat, uzimajući u obzir razvijenost karsta Hercegovine. Jedan od važnijih objekata u sistemu hidroelektrana na rijeci Trebišnjici predstavlja brana ‘Gorica’, koja formira akumulaciju ‘Trebinje’. Akumulacija se formira od voda ispuštenih iz akumulacije ‘Bileća’, rijeke Sušice, vrela Stara Mlinica i Oko. Procjeđivanje voda na profilu brane ‘Gorica’ i sprječavanje istog je predmet mnogih istraživanja izvedenih od početka izgradnje hidrosistema Trebišnjica. Količina procjednih voda ima tendenciju konstantnog rasta, te predstavlja ozbiljan problem uzimajući u obzir izgubljenu energetsku vrijednost na HE Dubrovnik. Kao rezultat istraživanje urađen je projekat ‘Sanacija problema procjednih voda iz akumulacije Gorica’, za čiju pripremu i realizaciju su urađeni istražni radovi velikog obima. Kao konačno rješenje, izgradiće se nova injekciona zavjesa i obnoviti degradirana postojeća, kako bi gubici vode iz akumulacije bili svedeni na minimum ili potpuno nestali. U periodu maj – jun 2011. i maj – jun 2012. godine, izveden je dio injekcionih radova na profilu brane Gorica po gore pomenutom projektu, što je dovelo do smanjenja količine procjednih voda.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.