Hidraulička hrapavost dovodnog tunela HE Rama

Autor: Mulaomerović Ajla

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih mjerenja hidrauličkih gubitaka na dovodnom tunelu HE Rama koja su izvršena u cilju određivanja hidrauličke hrapavosti dovodnog tunela. Rezultati se odnose na mjerenja provedena neposredno prije puštanja u pogon HE Rama 1975. kada je vršeno prinudno upuštanje zraka, te tokom eksploatacije, neposredno nakon rekonstrukcije tunela (2001. godine). Na osnovu eksperimentalnih rezultata određen je koeficijent trenja, nakon čega je, primjenom Colebrooke-ove jednačine, određena hidraulička hrapavost tunela HE Rama koja je upoređena sa sličnim betonskim tunelima u svijetu. Na osnovu srednjih mjesečnih proticaja (2004-2008.) sagledan je i uticaj smanjenja hidrauličke hrapavosti tunela na proizvodnju električne energije.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.