Podaci za izradu preliminarne procene rizika od poplava na teritoriji Republike Srbije

Autor: Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina

Sažetak

Preliminarna procena rizika od poplava je prvi korak u implementaciji Direktive 2007/60/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o proceni i upravljanju rizicima od poplava. U ovom radu su prikazani zahtevi Direktive o poplavama, dat pregled literature, izvršena analiza raspoloživosti podataka za teritoriju Republike Srbije i prikazan inicijalni predlog kriterijuma za procenu značajnog rizika od poplava.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.