Mogući efekti primene sistema za navodnjavanje u proizvodnji povrća

Autor: Radojević Veljko

Sažetak

Ulaganja u zalivne sisteme su neophodna, posebno ako imamo u vidu dugoročne klimatske promene (sve veći broj sušnih godina), koje značajno utiču na rodnost ukupne agroprivrede. Da bi se pristupilo realizaciji izgradnje novih i revitalizaciji starih zalivnih sistema neohodno je rešiti pitanja privatizacije društvenih preduzeća koji su trenutno u situaciji da ne mogu obezbediti sredstva za tekuću proizvodnju a kamoli za razvoj. U cilju sagledavanja uloge značaja i proizvodnih rezultata proizvodnje povrća koje je i najintezivnija grana biljne proizvodnje neophodno je ekonomskom politikom podsticajno delovati na: – obezbeđenje kvalitetnog semena; – obezbeđenje veće količine mineralnih đubriva po hektaru; – obezbeđenje većih površina pod navodnjavanjem.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.