Savremen način organizovanja u oblasti uređenja vodotoka i obnavljanja rečnih pojaseva

Autor: Đorđević Dejana

Sažetak

U radu se prikazuje jedan od mogućih modela organizacije obnavljanja narušenih režima prirodnih vodotoka, njihovog priobalja i pribrežja. Navode se i opisuju ključni organizacioni koraci kao što su: pokretanje predloga za donošenje plana obnavljanja rečnog pojasa, definisanje razmera i granica projekta i uspostavljanje okvira za planiranje i upravljanje kako bi se omogućila međusobna komunikacija učesnika i komunikacija sa svim zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima. Na kraju se komentariše neophodnost uvođenja prikazanog koncepta organizacije u našu hidrotehničku praksu kako u oblasti obnavljanja, tako i u oblastima korišćenja i zaštite vodenih resursa.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.