Objektivno vrednovanje kriterijuma performanse sistema akumulacija

Autor: Srđević Bojan, Medeiros Yvonilde, da Faria Alessandra S., Schaer Martha

Sažetak

U radu se razmatra problem objektivne višekriterijumske analize performanse sistema akumulacija za različite scenarije raspodele voda u višegodišnjem periodu. Određivanje optimalnog (najboljeg) scenarija tretira se za situacije simuliranog pojedinačnog i grupnog odlučivanja, bez stvarnog učešća donosioca odluka. Uz pretpostavku da su kriterijumi performanse unapred poznati, prvo se rešava problem njihovog vrednovanja na objektivan način. Korišćenjem simuliranih pokazatelja performanse za sve scenarije kojima se popunjava matrica odlučivanja, predloženim entropijskim metodom se za svaki kriterijum utvrđuju snaga emitovanja informacije potrebne donosiocu odluka i jačina kontrasta kriterijuma. Normalizacijom entropijskih vrednosti određuju se objektivne težinske vrednosti svih kriterijuma, a zatim se, u drugoj fazi analize, scenariji vrednuju i rangiraju nekim od poznatih višekriterijumskih metoda. Za prvu fazu predložen je metod ENTROPY, a za drugu aditivni i produktni metod, kao i napredniji metodi TOPSIS i CP. Na primeru sistema u slivu reke Paraguacu u Brazilu sa dve akumulacije i tri kategorije zahteva za vodom, demonstrirana je predložena metodologija objekivnog vrednovanja 8 scenarija gazdovanja sistemom. Scenariji su simulirani modelom MODSIM, a zatim su razmatrani slučajevi dekomponovanog odlučivanja za dve interesne grupe, kao i slučaj odlučivanja na nivou Komiteta za vodoprivredu u kome se interesi grupacija integrišu kroz participativno odlučivanje.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.