Trenutna situacija eksploatacije navodnjavanja u Rumuniji

Autor: Eugen Man Teodor, Cimpan Gabriela

Sažetak

Rad predstavlja sažetu istoriju pri mene navodnjavanja, trenutnu situaciju i nekoliko razmatranja u vezi budućnosti. Kroz osnivanje Udruženja korisnika vode za navodnjavanje i reorganizaciju postojeće Nacionalne kompanije za melioraciju zemlje, još jedan korak je preduzet prema novoj fazi rehabilitacije i modernizacije sistema za navodnjavanje, a samim tim i ka njegovoj racionalnoj eksploataciji, prema tržišno ekonomskim principima, nametnutim novom socijalnom i ekonomskom situacijom u Rumuniji. Rad takođe predstavlja opremu koja se koristi u Rumuniji – klasična oprema Rumunske proizvodnje (aluminijumske lateralne prskalice) kao i novo-uvedena rumunska i uvezena oprema.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.