Primena navodnjavanja u rasadnicima topola

Autor: Ivanišević Petar, Galić Zoran

Sažetak

U radu je analizirana primena navodnjavanja u rasadnicima topola, s obzirom da je topola hidrološki uslovljena vrsta i za svoj optimalni razvoj zahteva veliku količinu vode. Najosetljivija tehnološkafaza u proizvodnji drveta topola je proizvodnja ožiljenica topola. U radu je analiziran razvoj ožiljenica pet sorata crnih topola (Populus deltoides Bartr) u uslovima tri hidrološka režima na zemljištu tipa fluvisol, forma peskovito ilovasta. Pri tome je utvrđeno da se sorte topole međ usobno ne razlikuju, ali sve signifikantno reaguju na promene hidrološkog režima zemljišta, odnosno pokazuju istovetne razlike u pogledu potreba za vodom.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.