Zasipanje akumulacija u Srbiji – problemi i pravci rešavanja

Autor: Babić-Mladenović Marina J., Obušković Zoran, Knežević Zoran

Sažetak

Danas širom sveta postoji ogroman broj izgrađenih akumulacija, čija je ukupna zapremina preko 5500 km3, ali aktivnosti na projektovanju i izgradnji brana i akumulacija stagniraju u novije vreme, prvenstveno zbog toga što je preostao ograničen broj tehnički, ekonomski i ekološki pogodnih lokaliteta. Istovremeno se konstatuje da je zasipanje postojećih akumulacija nanosom veliki problem, pa se u novije vreme izuzetna pažnja posvećuje njihovoj zaštiti, rehabilitaciji i revitalizaciji. Raznovrsna inostrana iskustva u oblasti zaštite akumulacija od nanosa mogu da imaju veliki značaj za našu vodoprivredu i elektroprivredu, ukoliko se iskoriste u cilju produžetka veka korišćenja postojećih akumulacija ili u planiranju i projektovanju budućih akumulacija. Domaća iskustva u ovoj oblasti imaju poseban značaj, jer proces zasipanja akumulacija zavisi od lokalnih klimatskih, hidroloških geomorfoloških, antropogenih i drugih faktora. Stoga su u ovom radu prikazani pokazatelji o intenzitetu i karakteristikama procesa zasipanja rečnim nanosom nekih akumulacija sa hidroenergetskom namenom u Srbiji. Takođe, učinjen je pokušaj da se iz domaćih i inostranih iskustava izvedu određene preporuke koje treba koristiti pri planiranju, projektovanju i eksploataciji akumulacija na ovim prostorima.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.