Rizici i moguće štete ili ulaganje u sigurnost evakuacije velikih voda na brani HE Bočac

Autor: Prokić Svetomir, Prohaska Stevan, Macanović Jovo, Milanović Goran

Sažetak

Projekti i hidrološke studije reke Vrbas, izrađeni u poslednjih nekoliko godina, ukazuju da su velike vode karakterističnih verovatnoća pojave na profilu HE “Bočac” značajno veće od onih na koje su evakuacioni objekti na brani dimenzionisani. Novi hidrološki proračuni i studije, o kojima je reč su u više navrata stručno verifikovani tako da se može govoriti o aktueliziranim proticajima reke Vrbas na profilu Bočac. U tom smislu se dvadeset godina od puštanja HE “Bočac” u rad, opravdano postavilo pitanje provere sigurnosti objekata ove pribranske elektrane za dolazne proticaje veće od stogodišnjih. Iz tog razloga je 2002. godine izrađena Studija evakuacije aktueliziranih velikih voda na brani HE “Bočac”. Autori su u ovom radu prikazali osnovne postavke, kriterijume i rezultate do kojih se došlo izradom pomenute Studije. Cilj ove sveobuhvatne i višeslojne analize, je da se izvedu jasni i argumentovani zaključci i daju konkretne preporuke za donošenje operativnih planova za rešenje datog problema odnosno rešenja dileme: prihvatiti rizik i posledice moguće štete ili vršiti dodatna investiciona ulaganja u dopunske evakuacione organe.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.