Procena sigurnosti brana

Autor: Savić Ljubomir R., Savić Dragan

Sažetak

U ovom radu se razmatraju savremene svetske metode zaprocenu sigurnosti brana, sa posebnim naglaskom na metodi upravljanja rizikom, koja je trenutno najsveobuhvatniji postupak zaprocenu rizika od brana. Objašnjeni su osnovni pojmovi i načela ove metodologije, prikazana svetska iskustva u primeni i ukazana je potreba da se ovakav postupak uvede i u našu praksu.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.