Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih serija

Autor: Tošić Ivana A., Mališić Jovan, Unkašević Miroslava

Sažetak

Za modeliranje serija mesečnih suma padavina mogu se koristiti razni statistički postupci. U njih spadaju i izbori raznih modela korišćenjem statističke analize vremenskih serija. U slučaju stacionarnih serija često se kao pogodni javljaju modeli pokretnih proseka (MA), autoregresijski (AR) modeli i kombinovani (ARMA) modeli. Izbor modela može se vršiti na osnovu raznih kriterijuma. Jedan od njih je izbor na osnovu ponašanja uzoračkih serijskih i uzoračkih parcijalnih koeficijenata korelacije. Postupak izbora i ocene modela primenjen je na seriju mesečnih suma padavina osmotrenih u periodu 1888 – 2000. god. na Meteorološkoj opservatoriji u Beogradu.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.