Numerička simulacija hidrauličkih posledica havarija brana na pepelištima

Autor: Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Komatina Dejan, Đorđević Dejana, Stefanović Nenad, Jančić Vojkan

Sažetak

Cilj numeričke simulacije hidrauličkih posledica havarija brana na pepelištimaje dase definiše područje ugroženo plavljenjem, sagledaju mogućnosti blagovremenog upozorenja stanovništva na tom području i preduzmu odgovarajuće mere zaštite. U ovom radu se govori o specifičnostima poplavnih talasa koji nastaju kao posledica delimičnog rušenja brana-nasipa na pepelištima, kao i problemima matematičkog modeliranja te pojave. Kao ilustracija koristi se prolom nasute brane na pepelištu TE Kostolac 13.06.2002. godine. Na osnovu snimljenih geometrijskih elemenata breše formirane u trupu brane, utvrđene zapremine otekle vode i materijala, kao i tragova plavljenja, izvršena je kalibracija numeričkog modela. Ovaj model je zatim korišćen za prognozu hidrauličkih posledica eventualne slične havarije u budućim uslovima eksploatacije pepelišta, pri najvećoj projektovanoj visini brane.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.