Upotrebljivost voda za navodnjavanje

Autor: Belić Sima S., Savić Radovan B., Belić Anđelka M.

Sažetak

Analiza količina i kvaliteta vode u Srbiji ukazuje da se na najvećem delu područja raspolaže sa dovoljnim količinama vode koja bi se koristila za navodnjavanje. Javlja se manje ili više izražen problem kvaliteta vode za sve korisnike pa i za navodnjavanje. Ocena upotrebljivosti vode za navodnjavanje se ne obavlja na većini sistema za navodnjavanje što može dovesti do degradacije korišćenih prirodnih resursa ali i dobijanja prinosa gajenih biljaka čiji kvalitet ne odgovara nekim standardima. Upotrebljivost vode za navodnjavanje bi trebala da se ceni korišćenjem zakonima propisanih klasifikacija. Na isti način bi trebalo definisati dinamiku, lokalitete i način uzorkovanja vode.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.