Neke specifičnosti poljoprivrednog vodnog menadžmenta i navodnjavanja u Mađarskoj

Autor: Vermes Laszlo

Sažetak

Veliki delovi Mađarske pripadaju polu-suvom klimatskom pojasu niske vlažnosti. Ova klima se obično opisuje u terminima totalne godišnje količine padavina i sezonskom i prostornom raspodelom istih. Normalna godišnja količina padavina je oko 500-600 mm, u jugo-zapadnim delovima Transdanubije je između 600 i 800 mm. Godine sa obiljem padavina su zabeležene zajedno sa češćim suvim godinama sa malo padavina, kao što su one sa jakim sušama, 1990 1992, 1994, 2000. Od najvećeg značaja za poljoprivredu su prosečne godišnje padavine i raspodela padavina tokom sezone uzgajanja. Racio godišnje količine padavina i potencijalnog isparavanja bio je niži od 0,65 u poslednjih 20 godina. Oko 90% teritorije Mađarske je izloženo sušama. Verovatnoća sušnih perioda je veoma niska samo u delovima duž jugo-zapadne granice, u prednjem delu Alpa. U glavnim oblastima uzgajanja žitarica u Niziji prosek padavina tokom perioda od marta do septembra manji je od 350 mm, gde su juli i avgust najsušniji. Prinos useva fluktuira izmeđ u vrlo širokih granica u zavisnosti od vremenskih i oblasnih raspodela padavina.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.