Oruđa za vodoprivredne analize – jedno viđenje budućnosti

Autor: Simonović Slobodan P.

Sažetak

Poplave, suše, nedostatak vode za vodosnabdevanje, zagađenje površinskih i podzemnih voda, su samo neki od primera vodoprivrednih problema kojima se hidrotehnički stručnjaci bave danas i koji će biti od sve većeg značaja u budućnosti. Ujedno, danas je na raspolaganju mnogo simulacionih i optimizacionih tehnika za analize kompleksnih vodoprivrednih sistema koje su od pomoći u procesu donošenja odluka. Kontinualni razvoj informacione tehnologije omogućava efikasan prelaz na nova oruđa. Primena sistemske analize u planiranju i upravljanju vodoprivrednim sistemima se smatra najznačajnijim doprinosom hidrotehničke struke u zadnjih 40 godina. Na bazi ličnog iskustva u ovom članku je prezentirana moja vizija oruđa koja će se koristiti u budućnosti. Rad prezentira dve hipoteze. Prva se odnosi na kompleksni karakter vodoprivrednih problema i kompleksnost oruđa za vodoprivredno modeliranje u sredini koja se odlikuje dinamičnim kontinualnim razvojem tehnologije. Druga se odnosi na raspoloživost vodoprivrednih informacija i prirodnu varijabilnost u prostoru i vremenu koja utiče na neizvesnost u procesu vodoprivrednog odlučivanja.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.