Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL)

Autor: Dašić Tina, Đorđević Branislav

Sažetak

U radu je prikazana nova metodologija za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema, koja pored pouzdanosti mehaničkih karakteristika elemenata, uzima u obzir i pouzdanost zadovoljenja hidrauličkih parametara sistema. Ova metodologija iskorišćena je za formiranje modela NETREL, koji omogućava određivanje pouzdanosti sistema različitih konfiguracija i nivoa složenosti, sa različitim ograničenjima u pogledu hidrauličkih parametara sistema i njihovih vrednosti. Model je analiziran na primerima vodovodnih sistema.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.