Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru

Autor: Milenković Dragana

Sažetak

U ovom radu su ukratko prikazana projektantska rešenja Vodoprivrednog sistemu “Moyen Cheliff” u Alžiru i komentarisana sa inženjerske tačke gledišta Vodoprivredni sistem “Moyen Cheliff” u zavisnosti od lokacije vodnih resursa sastoji se od: – Zone Fodda(zona A) površine 4540ha koja se snabdeva vodom iz reke Fodda(brana Fodda obezbeđuje 54*106 m3/god vode za navodnjavanje) sa zahvatom nabrani Porte de Fer; – Zone Cheliff (zona B) površine 5020 ha koja se snabdeva vodom iz reke Cheliff na kojoj je izgrađ ena brana Oum Drou i koja obezbeđ uje 55*106 m3/god vode za navodnjavanje; – Zone Sly (zona C) površine oko 11.290 ha koja se navodnjava iz reke Sly (brana Sidi Yacoub obezbeđ uje 98*106 m3/god) i nije predmet razmatranja Svaka zona predstavlja nezavisni sistem koji se sastoji od zahvata, dovoda i razvoda vode. Voda se transportuje razvodnom (distributivnom) mrežom ukopanih cevovoda niskog pritiska od zahvatnog objekta vode do hidranata lociranih na početku svake zalivne jedinice (jedinice hidraulički nezavisne jedna od druge čija je prosečna površina reda veličine 20 ha). Minimalan garantovani pritisak na hidrantu iznosi 2 bara. Uzvodno od hidranata, razvodna (distibutivna) mreža je dimenzionisana na osnovu principa komandi nizvodno “nazahtev”. Za evakuaciju viška voda od padavina i viška voda od navodnjavanja projektovan je sistem za odvodnjavanje sastavljen od otvorene mreže kanala koja gravitaciom odvodi vodu do recipijenta i podzemne cevne drenaže na teškim težeocednim zemljištima. Modeli poljoprivrednih farmi, zaštita od poplava i uređenje rečnih tokova vetrozaštitni i antierozioni radovi i putna mreža predstavljaju sastavni deo ovog projekta.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.