Ekonomska opravdanost razvoja navodnjavanja u našoj zemlji

Autor: Potkonjak Svetlana

Sažetak

Istraživanja pokazuju da intenzivni razvoj navodnjavanja u našoj zemlji bi imao uticaja na prestrukturiranje poljoprivredne proizvodnje naročito u korist povća, stočne hrane i industrijskih kultura. Ukoliko bi se u narednom periodu osposobila površina za navodnjavanje od 200.000 ha to bi značajno uticalo na povećanje robnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje što bi pozitivno uticalo na smanjenje uvoza i povećanje plasmana pojedinih poljoprivrednih proizvoda. Finasijski efekti bili bi u ovom slučaju preko 70 miliona Eura godišnje. Ukupno potrebne investicije (navodnjavanje stočarstvo, mehanizacija) u ovom slučaju iznosile bi oko 700 miliona Eura što znači da bi se uložena sredstva povratila za oko 10 godina u proseku. Obezbeđenje potrebnih investicija zahteva povećano angažovanje domaćih i inostrani sredstava koja će biti plasirana različitim oblicima finansiranja (krediti, zajednička ulaganja, koncesije, leasing). U tom cilju potrebno je dalje angažovanje stručnjaka na realizaciji programa navodnjavanja koji bi imao značajnog uticaja na razvoj poljoprivrede kao i povećanje zaposlenosti.

 

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.