Modeliranje ravanskog strujanja metodom etapnog rešavanja članova jednačina

Autor: Budinski Ljubomir, Spasojević Miodrag

Sažetak

U ovom članku predstavljeni su rezultati matematičkog modelisanja ravanskog strujanja (osrednjenog po dubini toka) u prirodnim vodotocima. Izbor numeričkog modela je od presudne važnosti za razmatrani proces koji se modelira. U ovu svrhu razvijeni su različiti modeli kojima se pokušava što ta_nije opisati strujanje u prirodnom vodotoku. Jedno od optimalnih rešenja prikazano je u ovom radu. Izvršena je kompletna transformacija u krivolinijske koordinate Reynolds-ovih jednačina osrednjenih po dubini toka. Dobijene jednačine rešavane su postupkom etapnog rešavanja pojedinih članova. Ovo podrazumeva zasebno rešavanje procesa advekcije, zatim difuzije i na kraju člana propagacije koji se kombinije sa jednačinom kontinuiteta. U cilju postizanja većeg stepena numeričke stabilnosti modela, što uključuje i veću tačnost dobijenih rezultata, svaki od članova modeliran je numeričkom metodom koja najviše odgovara karakteru jednačine. Posebna pažnja je posvećena advektivnom koraku, kao izuzetno osetljivom članu. U radu su prikazane izvedene jednačine u krivolinijskim koordinatama, numerički postupci za svaki od koraka, kao i primena modela na jedan primer rečnog toka.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.