Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija

Autor: Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava, Milivojević Nikola

Sažetak

U ovom radu je opisan model za formiranje ulaznih dotoka u sistem na osnovu realizovanih meteoroloških veličina u slivu. Proces transformacije padavina u oticaj je razdvojen je na dve komponente: produkcionu i transformacionu. Produkcionom funkcijom se određuju efektivne padavine, a transformacionom oticaj. Model za formiranje ulaznih doticaja je primenjen za sve podslivove na slivnom područu koje razmatra Hidroinformacioni sistem Drine (HIS).

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.