Metod za proračun pronosa nanosa na sektoru reke Dunav uzvodno od Novog Sada

Autor: Babić-Mladenović Marina

Sažetak

U praksi se često javlja potreba za proračunom pronosa nanosa u Dunavu. U literaturi se može naći veliki broj formula, kao i radovi u kojima je vršeno poređenje njihovih koncepcija i tačnosti. Međutim, na osnovu njih se ne može pouzdano izabrati formula za proračun pronosa nanosa u velikom aluvijalnom vodotoku sa peščanim dnom, tipa Dunava. U ovom radu predložena je autentična formula, dobijena višeparametarskom regresionom analizom klasičnih bezdimenzionih hidrauličkih, hidrodinamičkih, morfoloških i psamoloških parametara Dunava. Podaci za razvoj formule su dobijeni merenjima srpskom sektoru reke Dunav, uzvodno od akumulacije HE “Đerdap 1” ili pre njenog formiranja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.