Značaj i namena malih hidroelektrana i malih akumulacija

Autor: Stevović Svetlana

Sažetak

Male hidroelektrane i male akumulacije, za razliku od srednjih i velikih mnogo se skladnije uklapaju u životnu sredinu i skoro da nemaju negativnih uticaja na okruženje. One uzrokuju minorne i zanemarljive poremećaje u životnoj sredini. Male hidroelektrane se koriste za proizvodnju električne energije, a mogu da budu ugrađene i u sistemima za vodosnabdevanje naselja i industrije ili navodnjavanje. One učestvuju u izravnavanjima prirodnih neregulisanih voda i sprečavanju i smanjenju erozije, čime usporavaju zasipanje velikih akumulacija, produžavaju im vek trajanja, povećavaju upotrebljivost i profitabilnost. Svojim postojanjem i proizvodnjom pomažu razvoj poljoprivrede i male privrede (drvna industrija, kamenolomi mlinovi), kao i stočarstva, ribogojstva, sporta, rekreacije i turizma. Male hidroelektrane obezbeđuju garantovni biološki minimum i smanjuju migracije stanovništva iz nerazvijenih područja u gusto naseljene industrijske zone. U SCG od ukupno 3507 MW instalisanosti na hidroelektranama, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 14 466 GWh, na malim hidroelektranama instalisano je 57 MW, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 233 GWh, što je mnogo manje u odnosu na prirodne mogućnosti.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.