Zaštita dunavskog nasipa od talasa na ušću Nere plovnim objektima

Autor: Gavrilović Svetozar, Bužek Ladislav

Sažetak

Odbrana od poplava na sektoru D.7 aprila 2006 godine zahtevala je preduzimanje specifičnih mera zaštite deonice dunavskog nasipa na ušću reke Nere na kojoj je došlo do proboja 27.03.1981 godine kao posledica višednevnog dejstva snažnih talasa od Košave. Branioci nasipa u takvim uslovima našli su rešenje zaštite slabog mesta, pored ostalih mera, i postavljanjem plovnih objekata ispred nasipa koji su primili glavni udar talasa.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.