Varijantna AHP vrednovanja dispozicija crpnih stanica na slivnom području

Autor: Srđević Bojan, Kolarov Vasiljka

 

Sažetak

U radu je prikazan postupak vrednovanja vise alternativnih dispozicija crpnih stanica na osnovu kriterijuma ekonomske i tehnološke prirode, primenom pet metoda prioritizacije u okviru Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP). Metodi su poređeni na osnovu ukupnog Euklidskog rastojanja generisanih težinskih vrednosti elemenata hijerarhije i semantičkih ocena donosioca odluka, kao i indeksa konformnosti i Spirmanovog koeficijenta korelacije rangova.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.