Uticaj navodnjavanja na prinos, kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje

Autor: Maksimović Livija, Pejić Borivoj, Milić Stanko, Đukić Vojin, Balešević-Tubić Svetlana, Vujaković Milka M.

Sažetak

Dvogodišnja eksperimentalna istraživanja uticaja navodnjavanja na prinos kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje izvedena su na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase u periodu 2002-2003. godine. Bile su zastupljene varijante navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60, 70, 80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK) kao i kontrolna varijanta bez navodnjavanja. Ispitivane su tri sorte soje iz različitih grupa zrenja: Proteinka iz 0 grupe, Novosađanka iz I grupe i Vojvođanka iz II grupe zrenja. Navodnjavana soja ostvarila je visokosignifikantno veći prinos u odnosu na soju bez navodnjavanja. Prosečno povećanje prinosa u uslovima navodnjavanja bilo je od 1,4-1,8 t ha-1, odnosno 46,6-59,4%. Različita predzalivna vlažnost zemljišta nije značajno uticala na visinu prinosa. Utrošak vode na evapotranspiraciju soje u uslovima navodnjavanja kretao se u intervalu od 468 – 541 mm, a na kontrolnoj varijanti bez navodnjavanja kretao se od 390-448 mm i bio je u korelaciji sa vodom akumuliranom u zemljištu u predvegetacionom periodu. Klijavost semena dobijena primenom standardnog laboratorijskog metoda i primenom testa ubrzanog starenja ukazuje da se samo u uslovima navodnjavanja mogu istovremeno dobiti visoki prinosi soje i odličan kvalitet proizvedenog semena.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.