Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine

Autor: Divac Dejan, Grujović Nenad, Đorđević Branislav

 

Sažetak

Značajan vodni potencijal sliva reke Drine nije u dovoljnoj meri iskorišćen Veoma važan korak u integralnom upravljanju vodama na slivu reke Drine jeste uvođenje distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. U radu je prikazana koncepcija savremenog i složenog distributivnog hidroinformacionog sistema, koji obuhvata akviziciju, obradu i arhiviranju podataka, kao i softver koja objedinjuje sve delove sistema. Centralni deo softvera je matematički model sistema i procesa, sa ciljem da korisniku pruži relevantne informacije koje su potrebne za donošenje ekspertske odluke o daljem razvoju i unapređenju sistema ili adekvatnom upravljanju u realnom vremenu.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.