Softverska platforma hidro-informacionog sistema Drina

Autor: Grujović Nenad, Milivojević Nikola

Sažetak

U radu se razmatra arhitektura hidro-informacionog sistema Drine sa odgovarajućim softverskim rešenjima. Prikazane koncepcije su osnovna specifikacija softverskih tehnologija koje su korišćene u razvoju sistema. Pored rešenja koja su implementirana, analizirana su, gde je to bilo moguće i alternativna rešenja od kojih će neka biti primenjena u daljem razvoju. Posebna pažnja je posvećena sadašnjim i budućim rešenjima čija je uloga da sistem približe međunarodnim standardima i daju potporu harmonizaciji sa aktuelnim svetskim softverskim proizvodima.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.