Rezultati eksperimentalnog istraživanja nivoa vibracija na ustavi ‘Tomaševac’-Hidrosistem DTD

Autor: Popović Emil, Folić Radomir

Sažetak

Na objektu ustave “Tomaševac” zapažen je povišen nivo vibracija segmentnog zatvarača srednjeg polja. Sprovedeno je probno i osnovno merenje intenziteta vibracija. Program eksperimentalne analize vibracija tokom osnovnog merenja je obuhvatio merenje nivoa vibracija konstrukcije segmentnog zatvarača i ispitivanje konstrukcije segmentnog zatvarača putem merenjem efektivnih vrednosti vibracionih parametara. Korišćena je vremenska, frekventna i fazna analiza vibracionih parametara. Analizom rezultata merenja dobijeni su oblici deformacija segmentnog zatvarača srednjeg polja ustave “Tomaševac” za prva dva tona. Rezultati istraživanja ukazuju da je najverovatniji uzrok pojave vibracija dejstvo hidrostatičkog pritiska na telo segmentnog zatvarača sa uzvodne strane, a ne udar vodenog mlaza i turbulencija prilikom isticanja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.