Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji

Autor: Grujović Nenad, Milivojević Nikola, Stojanović Boban, Arsić Miomir

Sažetak

U ovom radu data su objašnjena o koncepciji i sadržaju relacionog modela baze podataka hidro-informacionog sistema Drina. Prikazana je organizacija podataka koja se danas koristi u sistemima za podršku odlučivanju u integrisanom upravljanju slivovima, a koja se najvećim delom zasniva na GIS tehnologiji. Većina rešenja je i implementirana, ali su analizirana, gde je to bilo moguće, i alternativna rešenja od kojih će neka biti primenjena u daljem razvoju. Posebna pažnja je data sadašnjim i budućim rešenjima koja sistem približavaju aktuelnim svetskim softverskim platformama.

 

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.