Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine

Autor: Đorđević Branislav, Dašić Tina

Sažetak

Realizacija novih objekata u slivu Drine zavisiće od uspešnosti njihovog uklapanja u socijalno i ekološko okruženje. U radu se razmatraju tendencije koje utiču na vrednovanje i prihvatanje hidrotehničkih objekata: sve veći prioritet imaju kriterijumi ekološke valjanosti, prednost se daje obnovljivim resursima, nužnost uključivanja svih korisnika prostora u ciljnu strukturu znatno podrobnija razrada projekta uklapanja objekta u okruženje nego što je do sada bila praksa, edukacija javnosti o realnom stanju u oblasti voda i energije, itd. Razmatraju se rešenja na pojedinim delovima toka Drine i njenog sliva i analiziraju se mogućnosti skladnog uklapanja objekata u okruženje. Daje se ocena i preporuka koja rešenja treba odbaciti upravo sa tog stanovišta. Zaključuje se da integralni projekat uređenja sliva Drine treba da bude prioritetni razvojni projekat Srbije i Crne Gore, “lokomotiva razvoja” čitave države.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.