Razvoj i primena novih upravljačko-informacionih tehnologija u rečno-kanalskom saobraćaju u okviru dunavskog koridora

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. STR-4.02.0209 A: Istraživanje i razvoj upravljačko-informacionog saobraćajno-transportnog sistema u cilju povezivanja svih korisnika na plovnim putevima
 Autor: Radmilović Zoran R., Hrle Zlatko, Zobenica Radovan, Čolić Vladeta

Sažetak

Rečni saobraćajno-transportni sistem razmatra se prema svojim osnovnim elementima: mreži unutrašnjih plovnih puteva, floti i lukama i pristaništima. Analiza postojećih uslova obuhvata dunavsku plovnu mrežu u Jugoslaviji kroz detaljna razmatranja glavnih tehnoloških, organizacionih i infrastrukturnih karakteristika. U drugom delu rada razmatrane su nove tehnologije, kao što su multimodalni zahtevi da bi se rečni saobraćaj integrisao u kombinovane transportne lance i uvođenje informaciono-upravljačkih sistema. Razvojne mogućnosti Ro/Ro transporta u dunavskom koridoru će poboljšati integraciju rečnog transportnog sistema u multimodalni transportni sistem. S druge strane, očekivano i značajno povećanje saobraćaja na Dunavu mora se pratiti sa standardizovanim Rečnim informacionim sistemom. Ovaj sistem integriše sve izvršioce i korisnike u rečnom saobraćaju obezbeđujući informacije i komunikacije na raznim nivoima za praćenje, upravljanje, planiranje itd.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.