Procena uticaja aktivnosti u okviru sliva na životnu sredinu

Autor: Muškatirović Jasna

Sažetak

Procena uticaja ljudskih aktivnosti u domenu voda, u okviru sliva, na životnu sredinu, predstavlja značajnu kariku u primeni strategije održivog razvoja. Potreba za ekološkim i sociološkim vrednovanjem integralnih projekata u domenu voda, različiti ciljevi koje je potrebno ostvariti i sve izraženiji zahtevi interesnih grupa i korisnika voda da raspolažu informacijama značajnim za sagledavanje mogućih uticaja, nameću neophodnost razvoja posebnih pristupa za procenu uticaja na životnu sredinu. Razvoj metodologija za procenu uticaja podrazumeva visok nivo poznavanja direktnih i indirektnih uticaja različitih faktora i mogućih neželjenih posledica na životnu sredinu. Sve veći broj raspoloživih podataka merenja u prirodi o uticaju ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, razvoj novih modela za simulaciju raznih procesa, nove informacione i komunikacione tehnologije, predstavljaju neophodnu podršku za kvalitetnu i tačnu procenu uticaja. U radu je dat pregled značajnijih, do sada razvijenih metodologija za procenu uticaja, po hronološkom redosledu. Ukazano je za koje potrebe su iste razvijene i šta su bili ciljevi procene. Izvršena je analiza primenljivosti opisanih metoda odnosno ukazano je na njihove prednosti i nedostatke za rešavanje konkretnih problema.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.