Prinos i evapotranspiracija sudanske trave u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta

Autor: Pejić Borivoj, Maksimović Livija, Karagić Đ., Mihailović V., Dragović S.

Sažetak

U ogledu, u poljskim uslovima, ispitivan je efekat različite predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos zelene mase sudanske trave (Sorghum sudanense L). Takođe, utvrđene su potrebe ove biljne vrste za vodom, odnosno potencijalna evapotranspiracija (ETP). Ogled je izveden na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase. Ogled je postavljen po metodu blok sistema i prilagođen uslovima navodnjavanja kišenjem. U ogledu su bile zastupljene varijante navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65, 70-75 i 75-80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK), kao i kontrolna varijanta bez navodnjavanja. Vreme zalivanja određivano je praćenjem dinamike vlažnosti zemljišta termogravimetrijskom metodom. ETP za pojedine otkose i vegetacioni period sudanske trave određen je bilansiranjem potrošnje vode iz rezervi zemljišta, padavina u vegetacionom periodu i norme navodnjavanja. Na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65% od PVK postignut je najveći prinos zelene mase sudanske trave (105,17 t ha”1) i te vrednosti vlažnosti zemljišta predstavljaju predzalivnu vlažnost, odnosno tehnički minimum vlažnosti zemljišta za ovu biljnu vrstu kod zemljišta srednjeg mehaničkog sastava. Vrednosti utrošene vode na ETP na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65% od PVK od 570 mm mogu se smatrati i potrebama ove biljne vrste za vodom u klimatskim uslovima Vojvodine.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.