Primeri korišćenja simulacionog modela Drina

Autor: Simić Zoran, Arsić Miomir, Orlić Aleksandra

Sažetak

Simulacioni model Drina je softver, kojim se simuliraju različite situacije rada izgrađenih i planiranih hidroenergetskih objekata. Prikazani su primeri simulacije dva podsistema hidrosistema Drina: hidrosistem Uvac-Lim i hidrosistem Piva, Tara, Buk Bijela. Ulazni parametri i elementi upravljanja sistemima, kao i izlazni rezultati simulacije su prikazani u formi kao u modelu Drina. Pored toga dati su i komentari izlaznih simulacija.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.