Primena valjanog betona u izgradnji brana – III deo: Projektovanje

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubomir R., Milovanović Bojan

Sažetak

Posle prikaza istorijskog razvoja RCC brana i analize komponenata i osobina valjanog betona (koji su dati u prethodnim člancima), u ovom radu su obrađena najvažnija pitanja u vezi sa projektovanjem gravitacionih brana od valjanog betona. Na početku su analizirani principi projektovanja, oblik poprečnog preseka i opšta stabilnost. Sledi opis dimenzionisanja, uticaji seizmike i termička analiza. Razmatranjem razdelnica, zaptivki, galerija i kontrole procurivanja dat je osvrt na najvažnije elemente upotrebljivosti. Na kraju su opisane specifičnosti temeljenja, evakuacije velikih voda i osmatranja brana od valjanog betona. Na taj način istaknute su najvažnije osobenosti RCC brana, kao i sličnosti i razlike u odnosu na klasične brane od hidrotehničkog betona, koje se moraju imati u vidu prilikom projektovanja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.