Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana – četvrti deo

Autor: Erčić Živodar

Sažetak

Osnovna tema četvrtog dela rada pod gornjim naslovom je uticaj hidrodinamičkih sila na dimenzije donje ploče bučnice. Iznose se rezultati dosadašnjih istraživanja na hidrauličkim modelima bučnice sa klasičnim hidrauličkim skokom. Prikazane su empirijske formule za određivanje hidrodinamičkih uticaj a na betonsku ploču bučnice koje se mogu koristiti u ranim fazama projektovanja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.