Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana

Autor: Erčić Živodar

Sažetak

U radu se ukratko opisuju neki od hidrauličkih problema koji se susreću pri projektovanju preliva visokih brana. Pojave o kojima je reč su kavitacija i kavitaciona erozija, ovazdušenje vodnog toka i erozija rečnog dna nizvodno od brane. Posebno se govori o eroziji usled udara u rečno dno slobodno padajućeg mlaza vode. Detaljnije je izložen uticaj pomenutih pojava na oblik i dimenzije stepenastog preliva kao i na rasipanje energije u njima. Prikazuju se rezultati savremenih eksperimentalnih istraživanja vezanih za napred pomenute pojave.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.