Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine

Autor: Vučković Dejan, Melentijević Mirko, Milovanović Miodrag

Sažetak

U ovom trenutku najvažniji vid korišćenja vodnih resursa na slivu reke Drine predstavlja korišćenje njenog hidroenergetskog potencijala. Do sada je na slivu reke Drine izgrađeno 9 hidroelektrana (HE Uvac, HE Kokin Brod, HE Bistrica, HE Potpeć, HE Piva, HE Višegrad, HE Bajina Bašta, RHE Bajina Bašta i HE Zvornik) koje imaju ukupnu instalisanu snagu od 1980 MW i prosečnu godišnju proizvodnju od 6320 GWh. Osim nabrojanih objekata, na desnoj pritoci Drine, reci Ćeotini, izgrađena je visoka brana Otilovići za potrebe snabdevanja vodom TE Pljevlja. U radu je dat kratak prikaz ovih objekata.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.