Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela Drine

Autor: Bartoš-Divac Vladislava, Prohaska Stevan, Stojanović Boban

Sažetak

U ovom radu je opisana metodologija za popunjavanje i produžavanje nedostajućih podataka u vremenskim serijama meteoroloških veličina: padavina temperatura i vlažnosti za odabrane stanice na slivu reke Drine. Popunjavanje podataka se vrši na osnovu poznatih korespondentnih veličina u istom vremenskom trenutku na drugim meteorološkim stanicama. Na bazi sinhronog perioda osmatranja uspostavljaju se zavisnosti između standardizovanih promenljivih koje se, zatim, primenjuju za vremenske trenutke za koje ne postoje merenja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.