Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda

Autor: Grujović Aleksandar, Grujović Nenad, Taranović Dragan, Kalinić Zoran S.

Sažetak

U radu su izloženi osnovni principi za formiranje sistema za merenja akviziciju, prenos i arhiviranje podataka u okviru jedinstvenog hidroinformacionog sistema sliva reke Drine. Izložene su i metode hidrometeoroloških merenja uključujući i odgovarajuću mernu opremu s posebnim osvrtom na merenje nivoa vode. Opisane su i dve prototipske varijante beskontaktnog ultrazvučnog merila nivoa površinskih voda, realizovane u Centru za informacione tehnologije na mašinskon fakultetu u Kragujevcu, sa odgovarajućim namenski razvijenim programom za akviziciju podataka. Dati su rezultati ispitivanja oba prototipa i izvršeno je upoređenje njihovih karakteristika.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.