Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci

Autor: Prohaska Stevan S., Simić Zoran, Orlić Aleksandra, Ristić Vesna R.

Sažetak

U radu su detaljno prikazane osnovne hidrografske karakteristike sliva reke Drine, sa specijalnim osvrtom na sam vodotok Drine i njegove glavne pritoke. Osnovne karakteristike režima voda prezentirane su za odabrane profile hidroloških stanica. Prikazane su numeričke vrednosti sledećih karakteristika vodnog režima: prosečni proticaji, male i velike vode. Prostorni raspored ključnih elemenata u formiranju rečnog oticaja u slivu reke Drine i njegova unutargodišnja raspodela prikazane su grafički i numerički.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.