Održivost sistema za vodosnabdevanje Srbije sa aspekta ugroženosti erozionim procesima

Autor: Ristić Ratko, Nikić Zoran

Sažetak

Značajan deo vodosnabdevanja stanovništva u Srbiji zasniva se na upotrebi vode iz površinskih akumulacija. Njihovo korišćenje je rentabilno ako se voda eksploatiše projektovanim kapacitetom tokom predviđenog roka trajanja. Ukoliko se ne primene adekvatne protiverozione mere na zaštiti slivnog područja i hidrografske mreže, dolazi do produkcije i pokretanja velikih količina erozionog materijala, zasipanja i redukcije zapremine korisnog prostora. Takođe, povećava se rizik od zagađenja jer sa česticama nanosa u akumulaciju dospevaju polutanti sa sliva, kao i produkti vlažne i suve depozicije iz atmosfere. Teritorija Srbije, kao područje visokog rizika u smislu produkcije erozionog materijala i njegove pokretljivosti, zahteva značajno uvećanje sredstava na protiverozionoj zaštiti slivnih područja akumulacija iz sistema za vodosnabdevanje.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.