Određivanje trajektorije kamena u tekućoj vodi

Autor: Đorđević Dejana

Sažetak

U ovom radu prikazana je metodologija proračuna trajektorije kamena u tekućoj vodi. Analizirani su faktori koji utiču na dužinu trajektorije, odnosno na vreme tonjenja i domet ispuštenog zrna. To su: početna dubina sa koje se kamen ispušta u vodeni tok da slobodno pada, krupnoća kamena, brzina toka (ambijentalnog fluida) i faktor oblika zrna.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.