Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta

Autor: Zobenica Radovan, Radmilović Zoran

Sažetak

Organizacija bezbednosti plovidbe brodova je naučna disciplina koja ima za cilj doprinos rešavanju problema bezbednosti plovidbe brodova putem usavršavanja organizacije procesa kretanja transportnih tokova brodova i poboljšanja uslova plovidbe. U preventivnoj zaštiti bezbednosti plovidbe razmatraju se statističke zakonitosti koje utiču na bezbednost plovidbe i navigaciona dejstva, brzine i smera vetra, meteorološki uticaji na vidljivost i talase, karakteristike plovnog puta (dubina, širina, gaženje, poluprečnici krivina), kao i broj i raspored obalnih i plovećih oznaka na bezbednu plovidbu. U rad će se u uvodnom delu objasniti potreba za analizom prikupljenih podataka koji se odnose na bezbednost plovidbe. Drugo poglavlje rada prikazuje jednu od metoda ocene bezbednosti plovidbe na različitim sektorima plovnog puta. U trećem poglavlju i zaključku rada su prikazani rezultati istraživanja pri oceni bezbednosti plovidbe dva sektora plovnog puta reke Dunav.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.